Over Veldhof B.V.

Veldhof BV is een onafhankelijke landelijk opererende en meer regionale vastgoed onderneming. Het bedrijf richt zich in het bijzonder op het initiëren en het realiseren van vastgoedprojecten.

Dit op zowel inbreidings en herontwikkelings- als uitbreidingslocaties.Veldhof BV hecht bij zijn ontwikkelingen een groot belang aan duurzaamheid, sociale veiligheid, inpassing van het plan in de omgeving, 

stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit, waarbij de wensen van de gebruiker centraal staan.

Ontwikkeling en realisatie van projecten gebeurt naast in eigen beheer, ook met regionale partners, waarbij Veldhof BV risicodragend deelnemer is.

Door de kleine organisatie kan Veldhof B.V. snel zijn kennis en kunde van de vastgoedmarkt inzetten en zodoende adequaat en succesvol opereren. Veldhof B.V. richt zich specifiek op de markt voor locaties met een (mogelijk) toekomstige bestemmingswijziging. Dit betreft zowel uitleglocaties als herontwikkelingslocaties.

Op basis van ieders toegevoegde waarde, wordt op projectbasis een samenwerking aangegaan met onder meer beleggers, landelijk en meer lokale ontwikkelaars en aannemers.

Neemt u dus contact op met Veldhof BV voor:

Verkoop en/of informatie van het project aan potentiële kopers verloopt uitsluitend via plaatselijke of regionale makelaars. Wilt u meer informatie of contact met Veldhof over aan of verkoop van onroerende zaken. Vult u dan het formulier hier in en wij zullen spoedig met u contact opnemen om een afspraak te maken.